POZBUD S.A. to  spółka z polskim kapitałem, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tworząca Grupę Kapitałową złożoną ze spółek produkcyjnych oraz świadczących usługi inżynieryjne i budowlane.

Spółka dostarcza swoje produkty Klientom z krajów Unii Europejskiej a także Stanów Zjednoczonych oraz podejmuje współpracę z Partnerami prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym, we wszystkich segmentach objętych aktywnością spółek z Grupy Kapitałowej POZBUD.

Działalność grupy

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej POZBUD koncentruje się wokół pięciu segmentów rynku:  usług budowlanych, stolarki otworowej, deweloperskiego, OZE oraz przemysłu kolejowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Grupa oferuje ponadstandardowe rozwiązania. Współpracujemy z solidnymi Partnerami, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

sprawdź ofertę

Wspólnie dbamy o naszą planetę

Celem strategicznym Zarządu Spółki jest zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej POZBUD z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów Spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Poszanowanie dla otoczenia i środowiska jest podstawową wartością Zarządów i Pracowników Grupy POZBUD.