Nowoczesność dzięki doświadczeniu

POZBUD S.A. to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeden z największych w Polsce producentów stolarki otworowej. Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy wokół Spółki Grupy Kapitałowej. Dziś, podążając za technologicznymi wyzwaniami rynku, łączymy w swoich działaniach użyteczność z dbałością o środowisko naturalne. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na polskim rynku Spółka traktuje jako unikalny kapitał i jednocześnie ogromne zobowiązanie wobec właścicieli i pozostałych interesariuszy. Kluczowe dla rozwoju Spółki było pozyskanie kontraktu infrastrukturalnego. Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej POZBUD, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim, przemysłu kolejowego. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie hydrotechniki, odnawialnych źródeł energii oraz  przemyśle kolejowym. Równolegle, nieprzerwanie od początku swojej działalności, POZBUD pozostaje wiodącym polskim producentem stolarki otworowej, oferując klientom w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych towary pod marką SLONAWY, produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk na kontynencie.

Istotne momenty w historii

2020 objęcie pakietu 100% akcji w spółce AGNES S.A. utworzenie POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. (dawniej POZBUD Hydrotechnika Sp. z o.o.) oraz POZBUD OZE Sp. z o.o. – wejście na rynek odnawialnych źródeł energii

 

2017 objęcie pakietu 100% udziałów w spółce SPC-2 Sp z.o.o.

 

2016 uruchomienie pierwszego projektu w ramach segmentu deweloperskiego Strzeszyn – Zacisze

 

2011 pierwszy kontrakt realizowany w ramach segmentu rewitalizacja linii kolejowych – nr 271 Wrocław Główny

 

2008 uruchomienie zakładu produkcyjnego w Słonawach IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – pozyskanie 13,3 mln zł kapitału

 

1973 otwarcie warsztatu stolarskiego