6 października 2021

Emisja obligacji serii B

Obligacje

1 października 2021

Prezentacja inwestorska

29 grudnia 2015

39/2015 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 Raport bieżący nr 39/2015 Podstawa Prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2015 roku otrzymał od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo?) zawiadomienie, iż stan posiadania akcji Pozbud T&R S.A. przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo spadł […]

13 listopada 2015

38/2015 Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Raport bieżący nr 38/2015 Podstawa Prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2015 roku otrzymał podpisany drugostronnie aneks z dnia 29 października 2015 roku do Umowy nr 90/112/0003/13/Z/I na Zaprojektowanie i wykonanie […]

28 września 2015

37/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015 dot. zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano – modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Raport bieżący nr 37/2015 Podstawa Prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka?, Emitent?), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku ( punktu 5) podaje do wiadomości, iż zgodnie z Umową Konsorcjum udział Emitenta, będącego Liderem Konsorcjum, w realizacji zamówienia wynosi 35 % zakresu robót […]

1 września 2015

36/2015 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

Podstawa Prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do bieżącego nr 7/2014 z dnia 04.03.2014 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 września 2015 roku otrzymał drugostronnie podpisany z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, […]

1 września 2015

35/2015 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

Raport bieżący nr 35/2015 Podstawa Prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do bieżącego nr 7/2013 z dnia 13.02.2013 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 września 2015 roku otrzymał drugostronnie podpisany z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 4 z dnia 31 […]

21 sierpnia 2015

34/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

Raport bieżący nr 34/2015 Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 sierpnia 2015 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych […]

21 sierpnia 2015

33/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 33/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 roku powołało Pana Slava Aarona Tenenbaum na członka Rady Nadzorczej Spółki.   Pan Slava Aaron Tenenbaum jest prawnikiem, […]

21 sierpnia 2015

32/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.

 Raport bieżący nr 32/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A., które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, […]

Następna strona »