Zarząd

Łukasz Fojt

Prezes Zarządu

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

Michał Ulatowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Bankowość i Ubezpieczenia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2014 roku zdał egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12949. Od 1998 roku związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskich Fabrykach Mebli SA na stanowisku Szefa Zespołu Finansów, a następnie Głównego Księgowego.

W latach 2007 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora finansowego w Torpol SA, spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wcześniej w tej samej spółce pracował na stanowisku Głównego Księgowego. Do jego obowiązków należało między innymi: zapewnienie odpowiedniej płynności spółce oraz kontrola właściwego poziomu kapitału obrotowego; przygotowaniem budżetów, prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń; ocena efektywności projektów inwestycyjnych; zarządzanie ryzykiem kursowym w spółce; współpraca z zewnętrznymi audytorami, prawnikami, doradcami podatkowymi, bankami i firmami ubezpieczeniowymi.

Michał Ulatowski, jako Wiceprezes Zarządu, w bieżącej działalności operacyjnej od lutego 2019 roku nadzoruje sferę ekonomiczno – finansową.