Zarząd

Łukasz Fojt

Prezes Zarządu

Skuteczny menedżer specjalizujący się w branży budowlanej, produkcyjnej oraz handlowej. W okresie 20 lat pracy zawodowej m.in. zbudował od podstaw i zarządzał firmami budowlanymi oraz produkcyjnymi, które z sukcesem realizowały duże projekty inwestycyjne w tym instalacyjne, teletechniczne, kubaturowe jak i deweloperskie. Nie bojąc się nowych wyzwań inwestuje również i wspomaga swoim doświadczeniem strat-up w branży internetowej rozszerzając tym samym swoje kompetencje.

Michał Ulatowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Bankowość i Ubezpieczenia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2014 roku zdał egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12949. Od 1998 roku związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskich Fabrykach Mebli SA na stanowisku Szefa Zespołu Finansów, a następnie Głównego Księgowego.

W latach 2007 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora finansowego w Torpol SA, spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wcześniej w tej samej spółce pracował na stanowisku Głównego Księgowego. Do jego obowiązków należało między innymi: zapewnienie odpowiedniej płynności spółce oraz kontrola właściwego poziomu kapitału obrotowego; przygotowaniem budżetów, prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń; ocena efektywności projektów inwestycyjnych; zarządzanie ryzykiem kursowym w spółce; współpraca z zewnętrznymi audytorami, prawnikami, doradcami podatkowymi, bankami i firmami ubezpieczeniowymi.

Michał Ulatowski, jako Wiceprezes Zarządu, w bieżącej działalności operacyjnej od lutego 2019 roku nadzoruje sferę ekonomiczno – finansową.

Andrzej Raubo

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – tytuł magistra inżyniera uzyskał na kierunku eksploatacji siłowni morskich. Absolwent Polsko-Austriackiego Studium Zarządzania i Marketingu w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1985, pracując na stanowisku Asystenta w Polskiej Żegludze Bałtyckiej w Kołobrzegu, a od roku 1987 – w Urzędzie Morskim w Szczecinie na stanowisku Inspektora. W roku 1989 rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi , zakończył ją w lipcu 2020 roku zbywając udziały w Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Równolegle, od roku 1992 przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Komfort S.A. z siedzibą w Szczecinie i pozostawał akcjonariuszem tejże spółki. W latach 2002 – 2013 wspólnik i Prezes spółki Erison Sp. z o.o. Od roku 2010 wspólnik w spółce Fairfax Polska Sp. z o.o., od 2014 jej Prokurent. Obecnie, od 2019- Prezes Zarządu, od roku 2012 wspólnik i Prokurent w Signum sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od 2015 Prokurent w Marina Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Zasiadał w latach 1995 – 2004 w Radzie Nadzorczej Invest Komfort S.A. w Gdyni. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej. Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie budowy sieci sprzedaży, w tym prowadzenia relacji z klientem, restrukturyzacji firm oraz ofertowania na rynku publicznym.